Υπηρεσίες

Εξειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή αντικειμένων από πλαστικό και αλουμίνιο

Σχεδιασμός | Κατασκευή | Παραγωγή

Η εταιρεία δραστηριοποιείτε στον χώρο της κατασκευής πάσης φύσεως καλουπιών (μητρών), με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή αντικειμένων από πλαστικό και αλουμίνιο ενώ έχει και την δυνατότητα να παράγει τα πλαστικά διαθέτοντας πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός πάσης φύσεως καλουπιών (μητρών), με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή αντικειμένων από πλαστικό και αλουμίνιο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κατασκευή πάσης φύσεως καλουπιών (μητρών)


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων