Η Εταιρεία Κ.Ε.Μ.

Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία έναν χρόνο αργότερα.

ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Η εταιρία Κ.Ε.Μ. (ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία έναν χρόνο αργότερα.

Εδρεύει στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή της πόλης των Σερρών σε νεοαναγειρόμενες και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία δραστηριοποιείτε στον χώρο της κατασκευής πάσης φύσεως καλουπιών (μητρών), με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή αντικειμένων από πλαστικό και αλουμίνιο ενώ έχει και την δυνατότητα να παράγει τα πλαστικά διαθέτοντας πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό.

Διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ καταρτίζεται και από ανθρώπους με πολυετή πείρα, τόσο στο τεχνικό τμήμα της, όσο και στο διοικητικό.

Σκοπός των ανθρώπων της «Κ.Ε.Μ.» είναι η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητάς τους σε συνδυασμό με την τελειοποίηση των παραχθέντων προϊόντων.

Εσωτερικές Ανακοινώσεις | ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΒΕΕ2022


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ “ΚΕΜ ΑΒΕΕ” ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ